Vladimír Pajta

Klin č.574
Okres Námestovo

email. vladimirpajta23@gmail.com

TELEFÓN
+421 907 806 645